Home Tag "hãy yêu thương bản thân minh"

Trân quý bản thân bởi cuộc đời không ai nguyện ý làm thay bạn

stvforever
0
0
0
Con người sống trên đời rất nhiều thứ không thể tự chủ. Ban đầu, ta đến thế giới này là vì không thể không đến; cuối cùng, ta rời khỏi thế giới này, cũng là không thể không đi. Bởi vậy, khoảnh khắc ta còn tốn tại ấy, nhất định phải chiếu cố đến bản […]

Hạ trùng không thể ngữ băng