Home Hành trình cuộc sống Bận Rộn Công Việc
  Previous Video Khổ Tận Cam Lai
  Next Video Thật ra chúng ta không hiểu tâm của mình

Bận Rộn Công Việc

10.14K
0

Bạn không có thời gian sao? Bạn thật sự không có thời gian, hay là căn bản bạn không hiểu sắp xếp thời gian?

Đừng nên cắm đầu mà xông về phía trước, dành một chút không gian và thời gian nghỉ ngơi, hoặc dừng lại một bước để ước định, kiểm nghiệm; như vậy, bạn mới sẽ không hồ đồ, mới không đưa bản thân rơi vào cạm bẩy.

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *